Erzsébet királyné és a magyarok

Sokan tudják, hogy Erzsébet királyné szerette a magyarokat. Magyar udvarhölgyekkel vette körül magát, tanulta a nyelvünket, szívesen töltött időt Budán vagy Gödöllőn. Azt azonban kevesen tudják, hogy mennyire mély és őszinte volt ez a szeretet.

Káli-Rozmis Barbara Erzsébet királyné és a magyarok című új könyve annyiban jelent újdonságot a sok életrajz között, hogy kifejezetten a királyné és a magyarok közti viszonyt vizsgálja. Nagyon régen olvastam ennyire élvezettel történeti szakmunkát. A szerző érthető, érdekes, olvasmányos stílusban dolgozta fel a témát, miközben megfelel a történetírók minden kritériumának (Sok oldalon át pontosan megjelöli a felhasznált forrásokat, és képes a forráskritikára is.)

Káli-Rozmis Barbara könyve alapján szeretném megmutatni a királyné és a magyarok kapcsolatának néhány aspektusát.

 

Renitens magyarok a királyné közelében

 

Sokan azzal vádolják Erzsébetet, hogy azért fordult a magyarok felé, mert kibírhatatlannak találta a magyargyűlölő,  zsarnok anyósát és a bécsi udvari élet intrikáit, merev protokollját. Igen, ez részben igaz, de ennél sokkal többről van szó.

Amikor Erzsébet Ferenc József jegyese lett, az udvar a császárhű magyar grófot, Majláth Jánost kérte fel, hogy a leendő királynét történelemre oktassa. Arra azonban nem gondoltak, hogy éppen a gróf fogja elültetni Erzsébet fejében a republikánus gondolatokat és a Magyarország iránti szimpátiát.

A királyné hamarosan magyarul kezdett tanulni, és egy idő után Falk Miksa újságírót kérte fel, hogy adjon neki nyelv- és irodalom órákat. Falk Miksával beszélgetve ismert meg Erzsébet olyan betiltott műveket, mint Széchenyi Ein Blickje vagy Horváth Mihály püspök Függetlenségi harc című munkája. Horváth Mihály ekkor éppen emigrációban volt, nagy valószínűséggel Ferenc József a felesége kérésére adott neki amnesztiát, és térhetett vissza a tudós Magyarországra. Erzsébet hamarosan audienciára hívta a püspököt, igen megkedvelte, és Horváth Mihály gyakran tartott előadásokat neki, Rudolf trónörökösnek és Gizella hercegnőnek.

 

A magyar lett a családi nyelv

 

Erzsébet az évek folyamán kitűnően megtanult magyarul. Ebben nagy segítségére volt, hogy számtalan magyar udvarhölggyel vette körül magát, akikkel magyarul beszélt. De ennél jócskán továbbment: Mária Valériával kizárólag magyarul beszélt és levelezett, és igyekezett rábírni Ferenc Józsefet is, hogy amikor csak lehetett, magyarul beszéljenek. A király, ha levelet írt feleségének, általában magyarul szólította meg hitvesét, bár aztán németül folytatta a levelet.

Mária Valériát szokás "magyar királykisasszonynak" nevezni, hiszen a budai várban született, és Erzsébet születésétől kezdve magyarul beszélt vele, sőt Ferenc Józsefet is erre kérte, aki szerette annyira a feleségét, hogy beleegyezett. Így Mária Valériának tulajdonképpen a magyar lett az anyanyelve. A kislány nevelőjének is magyarokat választott: először Vécsey Mária bárónőt, később Rónay Jácint lett a gyermek tanítója. (Fura fintora a sorsnak, hogy az uralkodói gyermekek tanításával ugyanazt a Rónayt bízták meg, aki korábban Kossuth gyermekeit is tanította...)

Természetesen a bécsieket és az osztrák udvarhölgyeket rendkívül bosszantotta, hogy semmit nem értettek a társalgásból, amikor a királyné a magyar környezetével magyarul beszélgetett.

 

Szerelem vagy barátság?

 

Évszázadok óta foglalkoztat mindenkit a kérdés: milyen kapcsolat fűzte a királynét Andrássy Gyulához. Szerelem volt vagy barátság? A bécsi udvar rengeteget pletykált a kapcsolatukról, és igyekeztek hírbe hozni a "szép akasztottal" Erzsébetet. Még azt is terjesztették, hogy Mária Valériának a gróf volt az apja. Az udvari arisztokrácia folyamatosan nyomoztatott, követték, lesték minden lépésüket, hogy bizonyítékot találjanak a királyné esetleges félrelépésére. Ha bármit találtak volna, akár csak a legkisebb bizonyítékot is Erzsébet hűtlenségére, örömmel jelentették volna a császárnak. Csakhogy ilyet nem találtak.

1885_korul_andrassy_kor_414_1_0.jpgAndrássy Gyula gróf. Forrás: Osztrák Nemzeti Könyvtár (ÖNB) No.: Kor 414/1

A kettőjük közti kapcsolat 1866-ban kezdődött. Ez év januárjának elején a magyar országgyűlés küldöttségének tagjaival érkezett Andrássy Bécsbe, hogy meghívják a császári párt Magyarországra. A szimpátia azonnali és kölcsönös volt. Ettől kezdve gyakran találkoztak, sőt Ferenczy Idán, Erzsébet bizalmas társalkodónőjén keresztül éveken át leveleztek is. Ez a levelezés kezdetben a kiegyezés előkészítéséről szólt, és köztudott, hogy milyen óriási szerepe volt Erzsébetnek abban, hogy a kiegyezés létrejöhetett.

Egy szoros, mély, őszinte barátság bontakozott ki közöttük. Gyakran találkoztak Budán, Gödöllőn, Bécsben, de mindig nyilvánosan, mások jelenlétében. Az estélyeken is árgus szemek figyelték őket, és találgatták, vajon miről beszélgethetnek. Csak egyetlen egyszer voltak tényleg kettesben Gödöllőn, amikor egy esős estén a kastélyból a vasútállomásra kocsiztak, ami mindössze pár perc távolságra van egymástól. Így is döbbent tekintetek fogadták, amikor a királyné kiszállt Andrássy kocsijából.

A pletyka érthető abból a szempontból, hogy Andrássy nagy kujon hírében állott, szerette a szép nőket, és nem hagyta kihasználatlanul az alkalmat, ha adódott. A gróf felesége zokszó nélkül tűrte férje kalandjait. Erzsébet férje iránti hűségéhez azonban kétség nem férhet. Bár a királyné bezárta a szívét Ferenc József előtt, amikor annak első hűtlensége kiderült, de Erzsébet soha nem csalta meg a férjét.

Erzsébet számára igazi intellektuális barát és tanácsadó volt a gróf, aki valóban megértette őt. Nem tudjuk, hogy Erzsébet érzett-e szerelmet iránta, azt viszont az Andrássy család visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy Andrássy Gyula érzéseit a hódolat szó fejezi ki a leginkább. Unokája, Andrássy Katinka jegyezte le: "Nagyapám egyébként nagyon ritkán beszélt a királynéról, de iránta tanúsított hódolata hagyományossá vált a családunkban."

Ha ennél is többet szeretnél megtudni a királyné és a magyarok kapcsolatáról, őszintén ajánlom olvasásra Káli-Rozmis Barbara: Erzsébet királyné és a magyarok című könyvet!

KATTINTS A LINKRE!

Készülj ONLINE AZ EMELT TÖRI ÉRETTSÉGIRE!

Készülj VIDEÓK SEGÍTSÉGÉVEL a töri érettségire!